Rhythm of Spring / Lam Khúc / 嵐 曲

DusseB

Rhythm of Spring / LAM KHÚC  / 嵐 曲   “Each tea type is like the rhythm of the song.” “Mỗi vị trà như một thanh âm của khúc nhạc.” ☁️ “White tea with a slight scent, giving clear water color and blowing smoke. When poured out of the pot, white tea brings a glimpse of purity, as if echoing the clear sound of thousands of streams, winding around the old forest filled with early morning dew. Oolong that changes color rhythmically after each brewing, with a faint aroma of ripe fruit, like the song of birds calling the flock, shining in the afternoon golden sun. Green tea containing deeply the color of time, hidden somewhere is the sound of midland tea hills rustling when a gentle breeze passes, the sound of trees fluttering in the clouds.”

  • Lam  ( 嵐 ) :  bộ Sơn ( 山 ) , Trên là Núi, dưới là Phong ( 風 ) , Gió chảy.  Lam là Khí núi mà bốc lên. *  Khúc ( 曲 )  :  bài, bản (nhạc).  “Cao ca nhất khúc” 高歌一曲 ca lớn một bài ; Mà “ Khúc ” ấy, còn có nghĩa là ẩn Tình, nỗi lòng.

SUONG NGUYET LAM Suong Nguyet Lam is the special hand-selected white tea produced from the ancient Snow Shan tea on Tay Con Linh mountain. Suong Nguyet White tea gives a clear, delicate and elegant aroma. Emperor Tu Duc once wrote a verse: “Mot chen suong trang bang met nhoai”, describing a cup of tea floating with white smoke, like a misty moon and that can constantly reduce your fatigue. Sương Nguyệt Lam là dòng Bạch trà ưu tú cho sắc nước trắng, hương thơm trong trẻo, tinh tế, đạm nhã, phảng phất như trăng như sương vậy. Hoàng đế Tự Đức từng viết câu thơ: “Một chén sương trăng bẵng mệt nhoài”, mô tả chén trà bồng bềnh khói trắng, như trăng mờ phủ sương.   HONG DIEP LAM Hong Diep Lam is a typical kind of Oolong produced specially from Thanh Tam tea in Moc Chau. Its water color changes from deep pink to deeper red depending on the brewing time. The flavour of the tea changes after each brew, sometimes it’s a sweet musky scent, sometimes it floats with the scents of fruit and honey. Its layer of sweetness leaves a lasting aftertaste. Hồng Diệp Lam là dòng trà Ô Long đỏ ưu tú, khai thác từ giống trà Thanh Tâm, Mộc Châu. Hồng Diệp cho màu nước chuyển từ sắc hồng sang đỏ sậm tuỳ thời gian pha hãm. Hương trà biến chuyển sau mỗi lượt pha, khi phảng phất mùi xạ ngạt ngào, lúc lại mênh mang mùi hương quả, mật. Vị trà ngọt đọng, để lại dư vị bền lâu.


THAI HOA LAM Perhaps it’s the most popular tea product in Vietnam during the past five decades – from the mansions to the sidewalk. The taste of Thai Nguyen green tea could be found anywhere in our country. Through the hands of expert tea makers, the tea gives a clear green colour, with an aromatic flavor of green rice flakes, and a rich sweet aftertaste. Thai Hoa Lam is the one bud-one leaf type of tea that represents the most quintessential tea of Thai Nguyen. Thái Hoa Lam có lẽ là phẩm trà xuất hiện phổ biến nhất ở đất Việt trong độ năm thập kỷ trở lại đây, trên từ dinh thự công quyền, dưới tới vỉa hè hàng nước không đâu thiếu vắng vị lục trà. Dưới bàn tay chế biến lão luyện của những trà nhân hàng đầu, trà trung du có sắc xanh trong mát mắt, hương cốm nõn thơm ngậy, dư vị đậm đà ngọt hậu. Thái Hoa Lam một tôm một lá là phẩm trà tinh hoa của vùng đất Thái Nguyên.   ✨


Art Direction : Dusse Bui Project manager : Keira Bui Product : Binh Nguyen, Linh Nguyen, Hong Hanh Photographer : Lancengx & Minh Lam Team Client : THEKLA 🪞 Saigon – Hanoi / 2 0 2 1 All right reserved