MoonLight / MINH NGUYỆT / 明 月

DusseB

M I N H N G U Y Ệ T  /  明 月  / M o o n L i g h t

MoonLight represents the state of tranquility, enjoyment – grace, elegance, and erudition.

Minh Nguyet includes three high-grade products, Hong Tra, Luc Tra, and Bach Tra; Each tea product is selected and collected from the ancient Shan tea source, a life that has existed for two hundred to eight hundred years, on the northern peaks; Through years of cleansing, with white clouds to accompany.

In each tea cup, there is a hidden world.

Like Minh Nhat, Minh Nguyet is sheltered and finished in a traditional Vietnamese Lacquer box.
~
MINH NGUYỆT tượng trưng cho sự thảnh thơi, tận – hưởng, duyên dáng, thâm hiểu và uyên bác.

Minh Nguyệt gồm ba thượng phẩm Hồng Trà, Lục Trà và Bạch Trà ; Mỗi phẩm trà đều được lựa lọc, thu hái từ nguồn trà Shan cổ thụ, là sự sống đã tồn tại từ Hai trăm đến Tám trăm năm, trên những đỉnh núi phương Bắc ; Qua tuế nguyệt gột rửa, cùng mây trắng bầu bạn.

Thưởng trà như nhiên, trong mỗi Tống trà, ẩn tàng một thế – giới .

“ Minh bạch Ánh Trăng “

Giống như Minh Nhật, Minh Nguyệt được che chở và hoàn thiện trong hộp Sơn mài truyền thống của Việt Nam.

Tùng Shan Minh

In a cup of tea, there is a lingering aroma, containing heaven and earth.
“Tung Shan Minh is the premium green Snow Shan tea carefully hand-selected, with the picking standard of one bud and one leaf. The Tay Con Linh mountain’s Snow Shan tea aging from 200 to 600 years produce such unique flavour with the earthy scent mixed with the fruity sweetness. “
~
Trong một chén trà, mà dư hương đọng vị, hàm chứa đất trời vạn vật.

“Tùng Shan Minh là dòng trà Shan xanh một tôm một lá Thượng phẩm, khai thác từ cội trà Shan cổ thụ Tây Côn Lĩnh với tuổi đời 200 tới 600 năm. Tùng Shan là phẩm trà độc đáo, man mác mùi hương hoang dã của núi rừng, xen lẫn mùi quả, hoa ngọt mọng. Tùng Shan cho thang sắc tươi xanh, bền nước, vị chát dịu, ngọt ngào.”

Chiêu Duẩn Minh

Folks have the custom of drinking tea, polite people enjoy tea as a ceremony ; Since ancient times, intellectuals and writers have considered Tea as a soul mate.

“Chieu Duan Minh is the premium type of the hand-selected Snow Shan tea buds from the ancient tea trees aging from 200 to 800 years old on Chieu Lau Thi mountain. Chieu Duan Minh attracts tea lovers with its pureness, its subtle sweetness together with such light memorable fragrance.”
~
Dân gian có tục uống trà, quý nhân thưởng trà như lễ; Từ xưa, các bậc văn nhân trí sĩ xem Trà như Tri – kỷ.

“Chiêu Duẩn Minh là dòng trà Shan măng thượng phẩm, khai thác từ cội trà cổ thụ từ 200 tới 800 năm tuổi, tại Chiêu Lầu Thi với nước trà trong trẻo, tinh khôi, hương thơm thanh khiết phảng phất mùi tinh dầu dịu mát, nhẹ bẫng mà thanh ngọt.”

Hàm Xuân Minh

Enlightened people, resting by a cup of tea, know a peace of mind that can’t be found far away, always right now, but every moment at this moment, ushering in celebration, festival.
Ham Xuan Minh is the premium black tea produced from the ancient Snow Shan on Chieu Lau Thi mountain with the ages ranging from 200 to 800 years. It is typically remembered with a deep flavour of black tea but carries such gentle fragrance. The mild bitterness and the difference in layers of flavour can always trigger emotions and feelings of those who have great love for teas.
~
Người ngộ tỏ, an trú bên chén trà biết cái Tâm an lạc vốn không tìm đâu xa, luôn là ngay bây giờ, mà mỗi khoảnh khắc lúc này, một mở hội.

Hàm Xuân Minh là dòng Hồng trà Shan Tuyết thượng phẩm, khai thác từ cội trà cổ thụ Chiêu Lầu Thi với tuổi đời 200 đến 800 năm. Phẩm trà mang lại vị đượm đà mà hương nhẹ, có phần chát dịu nơi đầu lưỡi, sự khác biệt tinh tế này luôn đem lại nhiều cung bậc cảm xúc thú vị cho người thưởng trà sành sỏi.

☁️
Art Direction : Dusse Bui
Project manager : Keira Bui
Visualize / Fine Art : Dusse Bui
Design / Graphic : Dusse Bui
Content / Copywriter : Keira Bui, Dusse Bui, Tran Quang Đuc
Account : Dusse Bui, Keira Bui
Product : Binh Nguyen, Linh Nguyen, Hong Hanh

Photographer : Lancengx

& Minh Lam Team

Client : THEKLA

🪞

Saigon – Hanoi / 2 0 2 1
All right reserved