BREAD & BUTTER

Tiệm bánh kiểu Âu với khu bếp mở đầu tiên tại Đà Nẵng. Nơi cung cấp hàng trăm loại bánh ngon đa dạng mỗi ngày.Logo của Bread & Butter cách điệu dấu “&” và chữ “B” sử dụng hình ảnh chiếc bánh đang trong quá trình hoàn thiện tạo nên điểm nhấn cho logo, bột bánh đan xen nhau tạo nên điểm ghi nhớ cho thương hiệu.

The first European-style bakery with an open kitchen in Da Nang. The place offers hundreds of diverse delicious cakes every day.

Bread & Butter’s logo stylizes the “&” sign and the letter “B” using the image of a cake in the process of being completed to create a highlight for the logo, and the cake dough is intertwined to create a memorable point for the brand.

 

omgsogd omgsogd