Me HoiAn Design Packaging Visual Identity

Gachstudioo

Dự án minh họa bao bì cà phê:

Client: Mê Hội An Rooftop coffee.

Dự án lấy cảm hứng từ những điều gần gũi tại nông trại cà phê như hình ảnh rang cà phê, hái nhặt hạt cà phê… xử dụng tone màu sinh động đa dạng làm nỗi bật từng loại bao bì. Minh họa lần này được Gạch creative đầu tư và nghiên cứu thời gian dài và cho ra thành phẩm làm hài lòng đến khách hàng. Mời mọi người cùng xem qua tác phẩm minh họa bao bì của Gạch.

Illustration project for coffee packaging:

Client: Mê Hội An Rooftop Coffee.

The project draws inspiration from the familiar aspects of coffee farms such as coffee roasting, harvesting coffee beans, etc., utilizing a vibrant and diverse color tone to highlight each type of packaging. This illustration project is a result of extensive investment and research by Gạch Creative, ensuring customer satisfaction. Let’s take a look at Gạch’s packaging illustration masterpiece together.