Project: Anxi Tieguanyin packaging design

Design agency: Guangzhou Wu and Chen Design Co., Ltd.

Project management: Chen Datong

Copywriting planning: Wu Xiaocong

Illustration drawing: Chen Datong

Design execution: Wu Xiaocong

Cooperation consultation vx: orangeewu

Address: West Tower of Huaxin Center, No. 68 Pazhou Avenue, Haizhu District, Guangzhou