VN

Ý tưởng cho bộ thiết kế bao bì này là mang lại những kỉ niệm và cảm xúc của một nơi chốn chỉ với một sản phẩm nến thơm. Có lẽ bởi vì mùi hương là cách tinh tế nhất khiến bạn du hành tức thời đến vùng đất ký ức. Bên ngoài của hộp được thiết kế tối giản, để khi mở ra thì màu sắc và mùi hương sẽ mang bạn đến nơi bạn yêu thương nhất, du lịch bằng mùi hương.

EN

The idea was to bring all the scent and memories of a place to a single box of candle. Because scent is the most sophisticated way to travel back in time. The outside was just a simple white packaging, but inside the color and the first smell of the candle will definitely take you back to your favourite place, to travel with just a scent.

Client: AGAYA (Candle Cup)

Type: Packaging Concept

Status: Declined (due to budget during Covid period)

Project Manager: @teutute

Designer: @sammydayxinchao

Creative + Copywriter: @maximin.vibes